Δεν την αγγίζει ο χρόνος…

Δεν την αγγίζει ο χρόνος…